CONGRESS FEE

Aktif Katılımcı Ücreti / Active Participation Fee : 50 TL

Pasif Katılımcı Ücreti / Passive Participation Fee : 75 TL

 

IBAN NO : TR67 0001 2009 1940 0006 0000 97

HESAP ADI : YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

HALK BANKASI MERKEZ ŞUBE 

UYARI : DEKONTTA MUTLAKA TC KİMLİK NUMARASI / YABANCI KİMLİK NUMARASI BULUNMALIDIR!

WARNING : TC ID NUMBER / FOREIGN IDENTITY NUMBER IS OBLIGATORY AT BANK RECEIPT!